STN EN 1740 (731361) Date: 1.7.2000

Performance test for prefabricated reinforced components made of autoclaved aerated concrete or lightweight aggregate concrete with open structure under predominantly longitudinal load (vertical components)

Info Designation Catalog number More information

STN EN 1740 (731361)

Date: 1.7.2000

Performance test for prefabricated reinforced components made of autoclaved aerated concrete or lightweight aggregate concrete with open structure under predominantly longitudinal load (vertical components)

79149
Slovak icon

Annotation:

Táto európska norma špecifikuje postup zaťažovacej skúšky prefabrikovaných dielcov z autoklávovaného pórobetónu (AAC), alebo z ľahkého medzerovitého betónu z pórovitého kameniva, ktoré sa môžu kombinovať s priečnym zaťažením.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-24

AdvertisingTwitter