STN EN 1946-1 (730575) Date: 1.4.2001

Thermal performance of building products and components. Specific criteria for the assessment of laboratories measuring heat transfer properties. Part 1: Common criteria

Info Designation Catalog number More information

STN EN 1946-1 (730575)

Date: 1.4.2001

Thermal performance of building products and components. Specific criteria for the assessment of laboratories measuring heat transfer properties. Part 1: Common criteria

80683
Slovak icon

Annotation:

Táto norma uvádza špecifické technické kritériá, ktoré sa majú použiť v rámci všeobecných kritérií uvedených v EN 45001 a EN 45002 na posudzovanie laboratórií uskutočňujúcich merania vlastností stavebných výrobkov a dielcov pri šírení tepla podľa normalizovaných skúšok.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-24

AdvertisingTwitter