STN EN 1946-2 (730575) Date: 1.4.2001

Thermal performance of building products and components. Specific criteria for the assessment of laboratories measuring heat transfer properties. Part 2: Measurements by guarded hot plate method

Info Designation Catalog number More information

STN EN 1946-2 (730575)

Date: 1.4.2001

Thermal performance of building products and components. Specific criteria for the assessment of laboratories measuring heat transfer properties. Part 2: Measurements by guarded hot plate method

80684
Slovak icon

Annotation:

Táto časť 2 normy poskytuje špecifické technické kritériá na posudzovanie laboratorií uskutočújúcich merania vlastností pri šírení tepla v ustálenom stave metódou chránenej tepelnej dosky podľa prEN 12667 a prEN 12664.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-20

AdvertisingTwitter