STN EN 1946-3 (730575) Date: 1.4.2001

Thermal performance of building products and components. Specific criteria for the assessment of laboratories measuring heat transfer properties. Part 3: Measurements by heat flow meter method

Info Designation Catalog number More information

STN EN 1946-3 (730575)

Date: 1.4.2001

Thermal performance of building products and components. Specific criteria for the assessment of laboratories measuring heat transfer properties. Part 3: Measurements by heat flow meter method

80685
Slovak icon

Annotation:

Táto časť 3 normy poskytuje špecifické techn. kritériá na posudzovanie laboratórií uskutočňujúcich merania vlastností pri šírení tepla v ustálenom stave metódou meradla tepelného toku podľa prEN 12667 a prEN 12664.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-18

AdvertisingTwitter