STN EN 1946-4 (730575) Date: 1.10.2001

Thermal performance of building products and components. Specific criteria for the assessment of laboratories measuring heat transfer properties. Part 4: Measurements by hot box methods

Info Designation Catalog number More information

STN EN 1946-4 (730575)

Date: 1.10.2001

Thermal performance of building products and components. Specific criteria for the assessment of laboratories measuring heat transfer properties. Part 4: Measurements by hot box methods

84703
Slovak icon

Annotation:

Táto časť 4 normy poskytuje špecifické technické kritériá na posudzovanie laboratórií uskutočňujúcich merania vlastností pri šírení tepla v ustálenom stave výrobkov a komponentov pri použití kalibrovanej a chránenej tepelnej komory.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-24

AdvertisingTwitter