STN EN 1992-1-1 (731201) Date: 1.10.2005

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre pozemné stavby (Norma na priame používanie ako STN).

Info Designation Catalog number More information

STN EN 1992-1-1 (731201)

Date: 1.10.2005

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre pozemné stavby (Norma na priame používanie ako STN).

0
Slovak icon

INVALID STANDARD !

Annotation:

Annotation for this standard is not avaible.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-20

AdvertisingTwitter