STN EN 1992-1-2 (731201) Date: 1.11.2007

Eurocode 2: Design of concrete structures. Part 1-2: General rules. Structural fire design

Info Designation Catalog number More information

STN EN 1992-1-2 (731201)

Date: 1.11.2007

Eurocode 2: Design of concrete structures. Part 1-2: General rules. Structural fire design

104314
Slovak icon

Annotation:

Eurokód 2 platí pre navrhovanie betónových budov a inžinierskych stavieb. Spĺňa zásady a požiadavky týkajúce sa bezpečnosti a používateľom konštrukcií a zásady ich navrhovania a overenia, ktoré sú uvedené v EN 1990 - Zásady navrhovania konštrukcií.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-24

AdvertisingTwitter