STN EN 1993-1-10:2007/OpravaAC (731401) Date: 1.7.2009

Eurocode 3. Design of steel structures. Part 1-10: Material toughness and through-thickness properties

Info Designation Catalog number More information

STN EN 1993-1-10:2007/OpravaAC (731401)

Date: 1.7.2009

Eurocode 3. Design of steel structures. Part 1-10: Material toughness and through-thickness properties

108684
Slovak icon

Annotation:

EN 1993-1-10 obsahuje návrhovú smernicu na výber ocele z hľadiska lomovej húževnatosti a vlastností v smere hrúbky zvarených konštrukčných prvkov, kde existuje významné riziko lamelárneho porušenia vo výrobe.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-18

AdvertisingTwitter