STN EN 1993-1-11:2011/NA (731401) Date: 1.4.2011

Eurocode 3.Design of steel structures.Part 1-11:Design of structures with tension components

Info Designation Catalog number More information

STN EN 1993-1-11:2011/NA (731401)

Date: 1.4.2011

Eurocode 3.Design of steel structures.Part 1-11:Design of structures with tension components

112823
Slovak icon

Annotation:

EN 1993-1-11 uvádza pravidlá na navrhovanie konštrukcií s ťahanými oceľovými prvkami, ktoré sú v pripojení ku konštrukcii nastaviteľné a vymeniteľné, pozri tabuľku 1.1.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-18

AdvertisingTwitter