STN EN 1993-1-3:2010/NA (731401) Date: 1.1.2010

Eurocode 3.Design of steel structures.Part 1-3:General rules.Supplementary rules for cold-formed members and sheeting

Info Designation Catalog number More information

STN EN 1993-1-3:2010/NA (731401)

Date: 1.1.2010

Eurocode 3.Design of steel structures.Part 1-3:General rules.Supplementary rules for cold-formed members and sheeting

109865
Slovak icon

Annotation:

EN 1993-1-3 uvádza požiadavky na návrh prútových a plošných profilov tvarovaných za studena.Použije sa na oceľové výrobky tvarované za studena vyrobené z tenkostenných potiahnutých alebo nepotiahnutých plechov a pásov valcovaných za tepla alebo za studena, ktoré boli tvarované valcovaním za studena alebo na ohraňovacom lise.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-24

AdvertisingTwitter