STN EN 1993-1-7 (731401) Date: 1.4.2010

Eurocode 3.Design of steel structures.Part 1-7:Plated structures subject to out of plane loading

Info Designation Catalog number More information

STN EN 1993-1-7 (731401)

Date: 1.4.2010

Eurocode 3.Design of steel structures.Part 1-7:Plated structures subject to out of plane loading

110259
Slovak icon

Annotation:

P EN 1993-1-7 uvádza základné návrhové pravidlá pre konštrukčný návrh priečne zaťažených nevystužených a vystužených dosiek tvoriacich doskové konštrukcie, ako sú silá, nádrže alebo kontajnery.Norma sa použije spoločne s EN 1993-1-1 a príslušnými aplikačnými normami.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-20

AdvertisingTwitter