STN EN 1993-1-9:2007/OpravaAC (731401) Date: 1.7.2009

Eurocode 3. Design of steel structures. Part 1-9: Fatigue

Info Designation Catalog number More information

STN EN 1993-1-9:2007/OpravaAC (731401)

Date: 1.7.2009

Eurocode 3. Design of steel structures. Part 1-9: Fatigue

108685
Slovak icon

Annotation:

EN 1993-1-9 udáva metódy na stanovenie únavovej odolnosti konštrukčných prvkov, prípojok a spojov, ktoré sú vystavené únavovému zaťaženiu.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-18

AdvertisingTwitter