STN EN 1996-1-2:2007/NA (731101) Date: 1.7.2009

Eurocode 6. Design of masonry structures. Part 1-2: General rules. Structural fire design

Info Designation Catalog number More information

STN EN 1996-1-2:2007/NA (731101)

Date: 1.7.2009

Eurocode 6. Design of masonry structures. Part 1-2: General rules. Structural fire design

108580
Slovak icon

Annotation:

P Časť 1-2 EN 1996 platí pre navrhovanie murovaných konštrukcií pri mimoriadnej situácii zaťaženia účinkami požiaru, a je určená na použitie spoločne s normami EN 1996-1-1, EN 1996-2, EN 1996-3 a EN 1991-1-2. Časť 1-2 uvádza len rozdiely alebo doplnenia, ktorými sa toto navrhovanie líši od postu-pov pri bežnej teplote.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-20

AdvertisingTwitter