STN EN ISO 12241 (730556) Date: 1.1.2009

Thermal insulation for building equipment and industrial installations. Calculation rules (ISO 12241:2008)

Info Designation Catalog number More information

STN EN ISO 12241 (730556)

Date: 1.1.2009

Thermal insulation for building equipment and industrial installations. Calculation rules (ISO 12241:2008)

107279
Slovak icon

Annotation:

Táto medzinárodná norma stanovuje pravidlá výpočtu šírenia tepla v technických zariadeniach budov a priemyselných inštaláciách predovšetkým za podmienky ustáleného tepelného toku.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-18

AdvertisingTwitter