STN EN ISO 3382-1 (730534) Date: 1.2.2010

Acoustics.Measurement of room acoustic parameters.Part 1:Performance spaces (ISO 3382-1:2009)

Info Designation Catalog number More information

STN EN ISO 3382-1 (730534)

Date: 1.2.2010

Acoustics.Measurement of room acoustic parameters.Part 1:Performance spaces (ISO 3382-1:2009)

110212
Slovak icon

Annotation:

Táto časť ISO 3382 špecifikuje metódy na meranie času dozvuku a iných akustických vlastností miestnosti v sálových priestoroch.Opisuje postup merania, potrebný prístroj a príslušenstvo, ako aj metódu hodnotenia údajov a prezentovania protokolu o skúške.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-24

AdvertisingTwitter