STN EN ISO 3382-2 (730534) Date: 1.10.2009

Acoustics.Measurement of room acoustic parameters.Part 2:Reverberation time in ordinary rooms (ISO 3382-2:2008)

Info Designation Catalog number More information

STN EN ISO 3382-2 (730534)

Date: 1.10.2009

Acoustics.Measurement of room acoustic parameters.Part 2:Reverberation time in ordinary rooms (ISO 3382-2:2008)

108749
Slovak icon

Annotation:

Táto časť normy ISO 3382 stanovuje metódy merania času dozvuku v typických miestnostiach.Opisuje postup merania, potrebné meracie zariadenie, požadovaný počet polôh merania, metódu vyhodnocova-nia údajov a predkladanie správy o skúške.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-18

AdvertisingTwitter