STN EN ISO 3382-3 (730534) Date: 1.9.2012

Acoustics.Measurement of room acoustic parameters.Part 3:Open plan offices (ISO 3382-3:2012)

Info Designation Catalog number More information

STN EN ISO 3382-3 (730534)

Date: 1.9.2012

Acoustics.Measurement of room acoustic parameters.Part 3:Open plan offices (ISO 3382-3:2012)

115757
Slovak icon

Annotation:

Táto časť ISO 3382 špecifikuje metódy na meranie akustických vlastností miestnosti v zariadených veľkoplošných priestoroch.Opisuje postup merania, potrebný prístroj a príslušenstvo, ako aj metódu hodnotenia údajov a prezentovania protokolu o skúške.Je určená pre aplikáciu moderných digitálnych meracích techník a pre hodnotenie akustických vlastností miestnosti, odvodených z impulzovej odozvy.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-20

AdvertisingTwitter