STN EN ISO 7345 (730543) Date: 1.10.1998

Thermal insulation. Physical quantities and definitions

Info Designation Catalog number More information

STN EN ISO 7345 (730543)

Date: 1.10.1998

Thermal insulation. Physical quantities and definitions

72707
Slovak icon

Annotation:

Táto medzinárodná norma definuje fyzikálne veličiny v oblasti tepelných izlácií a zavádza zodpovedajúce označenia a jednotky.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-24

AdvertisingTwitter