STN EN ISO 8497 (730553) Date: 1.6.2000

Thermal insulation. Determination of steady-state thermal transmission properties of thermal insulation for circular pipes (ISO 8497:1994)

Info Designation Catalog number More information

STN EN ISO 8497 (730553)

Date: 1.6.2000

Thermal insulation. Determination of steady-state thermal transmission properties of thermal insulation for circular pipes (ISO 8497:1994)

78764
Slovak icon

Annotation:

Táto norma špecifikuje metódu stanovenia vlastností tepelnej izolácie na kruhovom potrubí pri prechode tepla v ustálenom stave prevádzkovanom všeobecne nad okolitú teplotu.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-18

AdvertisingTwitter