STN EN ISO 8990 (730557) Date: 1.1.2000

Thermal insulation. Determination of steady-state thermal transmission properties. Calibrated and guarded hot box (ISO 8990:1994)

Info Designation Catalog number More information

STN EN ISO 8990 (730557)

Date: 1.1.2000

Thermal insulation. Determination of steady-state thermal transmission properties. Calibrated and guarded hot box (ISO 8990:1994)

14279
Slovak icon

Annotation:

V tejto norme sa určujú princípy návrhu skúšobného zariadenia, opisuje sa aj meracie zariadenie, technika merania a nevyhnutné údaje v protokole o skúške.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-20

AdvertisingTwitter