STN EN ISO 9229 (730560) Date: 1.6.2008

Thermal insulation. Vocabulary (ISO 9229:2007)

Info Designation Catalog number More information

STN EN ISO 9229 (730560)

Date: 1.6.2008

Thermal insulation. Vocabulary (ISO 9229:2007)

105992
Slovak icon

Annotation:

Táto európska norma obsahuje terminológiu, ktorá sa používa v oblasti tepelných izolácií, pokrývajúcu materiály, výrobky, komponenty a ich používanie.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-20

AdvertisingTwitter