STN P 731369 (731369) Date: 1.7.2001

Betón. Stanovenie kvality betónovej krycej vrstvy výstuže skúškou vodotesnosti (približná metóda).

Info Designation Catalog number More information

STN P 731369 (731369)

Date: 1.7.2001

Betón. Stanovenie kvality betónovej krycej vrstvy výstuže skúškou vodotesnosti (približná metóda).


Slovak icon

Annotation:

Annotation for this standard is not avaible.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-20

AdvertisingTwitter