STN P CEN/TS 1992-4-1 (731252) Date: 1.2.2010

Design of fastenings for use in concrete.Part 4-1:General

Info Designation Catalog number More information

STN P CEN/TS 1992-4-1 (731252)

Date: 1.2.2010

Design of fastenings for use in concrete.Part 4-1:General

110016
Slovak icon

Annotation:

Táto CEN/TS poskytuje metódu návrhu pripevňovacích súčiastok na konštrukčné účely, ktoré sa používajú na prenos účinkov zaťažení do betónu.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-20

Advertising



Twitter