TNI 010964 (010964) Date: 1.3.2010

Guide for addressing environmental issues in product standards

Info Designation Catalog number More information

TNI 010964 (010964)

Date: 1.3.2010

Guide for addressing environmental issues in product standards

85171
Czech icon

Annotation:

Pokyn je určen pro ty, kdo se podílejí na zpracování produktových norem, aby upozornil na environmentální problémy, které se mohou vyskytnout v průběhu všech fází životního cyklu produktu od těžby surovin přes výrobu, distribuci a užití až po nakládání s produktem po skončení jeho životnosti, včetně konečného odstranění. Přístup "krok za krokem", který bere v úvahu celý životní cyklus produktu, tak umožní řešení environmentálních problémů spojených s produktem již v průběhu zpracování normy.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter