TNI ISO/TR 14049 (010949) Date: 1.9.2015

Environmental management - Life cycle assessment - Illustrative examples on how to apply ISO 14044 to goal and scope definition and inventory analysis

Info Designation Catalog number More information

TNI ISO/TR 14049 (010949)

Date: 1.9.2015

Environmental management - Life cycle assessment - Illustrative examples on how to apply ISO 14044 to goal and scope definition and inventory analysis

98285
Czech icon

Annotation:

Cílem této technické normalizační informace je uvést příklady použití LCI jako prostředku, který slouží k zajištění určitých ustanovení ISO 14044:2006. Uvedené příklady jsou pouze ukázky možných způsobů jak naplnit ustanovení ISO 14044. Nabízejí spíše "způsob" nebo "způsoby", než "jediný/unikátní způsob" používání ISO 14044. Příklady odrážejí pouze určité části studie LCI

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter