PNE - Czech standards

76 products found
Sort by:
  • relevancy
    • relevancy
    • date (latest)
    • date (oldest)
PNE 184302-ed.2 (1.6.2010)

PNE 184302-ed.2 (01/06/2010)

Navrhování dispečinků pro řízení distribučních soustav.

Available languages: Czech

Available design: electronic design (pdf), Print design, CD-ROM

PNE 184310-ed.4 (1.1.2010)

PNE 184310-ed.4 (01/01/2010)

Standardizované informační soubory dispečerských řídicích systémů.

Available languages: Czech

Available design: electronic design (pdf), Print design, CD-ROM

PNE 184311-ed.2 (1.1.2009)

PNE 184311-ed.2 (01/01/2009)

Zásady jednotného grafického, písmenného a barevného kódování elektrických prvků a zařízení elektrizační soustavy.

Available languages: Czech

Available design: electronic design (pdf), Print design, CD-ROM

PNE 330000-1-ed.6 (1.1.2017)

PNE 330000-1-ed.6 (01/01/2017)

Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribučních soustavách a přenosové soustavě.

Available languages: Czech

Available design: electronic design (pdf), Print design, CD-ROM

PNE 330000-2-ed.5 (1.1.2016)

PNE 330000-2-ed.5 (01/01/2016)

Stanovení základních charakteristik vnějších vlivů působících na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy.

Available languages: Czech

Available design: electronic design (pdf), Print design, CD-ROM

PNE 330000-2-ed.5:2016/Z1 (1.1.2017)

PNE 330000-2-ed.5:2016/Z1 (01/01/2017) Change

Stanovení základních charakteristik vnějších vlivů působících na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy.

Available languages: Czech

Available design: electronic design (pdf), Print design, CD-ROM

PNE 330000-3-ed.4 (1.1.2017)

PNE 330000-3-ed.4 (01/01/2017)

Revize a kontroly elektrických zařízení přenosové a distribuční soustavy.

Available languages: Czech

Available design: electronic design (pdf), Print design, CD-ROM

PNE 330000-4-ed.3 (1.12.2011)

PNE 330000-4-ed.3 (01/12/2011)

Příklady výpočtů uzemňovacích soustav v distribuční a přenosové soustavě dodavatele elektřiny.

Available languages: Czech

Available design: electronic design (pdf), Print design, CD-ROM

PNE 330000-5-ed.3 (1.1.2015)

PNE 330000-5-ed.3 (01/01/2015)

Umístění přepěťového ochranného zařízení SPD typu T1 v elektrických instalacích odběrných zařízení.

Available languages: Czech

Available design: electronic design (pdf), Print design, CD-ROM

PNE 330000-6-ed.3 (1.1.2018)

PNE 330000-6-ed.3 (01/01/2018)

Obsluha a práce na elektrických zařízeních pro přenos a distribuci elektrické energie. Norma je včetně Změny 1.

Available languages: Czech

Available design: electronic design (pdf), Print design, CD-ROM

Loading