TNV - Czech standards

78 products found
Sort by:
  • relevancy
    • relevancy
    • date (latest)
    • date (oldest)
TNV 259305 (1.2.2012)

TNV 259305 (01/02/2012)

Měřicí systémy proteklého objemu vody v profilech s volnou hladinou.

Available languages: Czech

Available design: Print design

from 13.70 USD more info
TNV 750144 (1.2.1996)

TNV 750144 (01/02/1996)

Terminologie pozemkových úprav.

Available languages: Czech

Available design: Print design

from 16.00 USD more info
TNV 750211 (1.4.2014)

TNV 750211 (01/04/2014)

Navrhování vodovodního a kanalizačního potrubí uloženého v zemi - Statický výpočet.

Available languages: Czech

Available design: Print design

from 22.30 USD more info
TNV 750220 (1.1.2019)

TNV 750220 (01/01/2019)

Hydraulické výpočty při navrhování čistíren odpadních vod.

Available languages: Czech

Available design: Print design

from 10.90 USD more info
TNV 750230 (1.10.2017)

TNV 750230 (01/10/2017)

Hydraulické výpočty při navrhování úpraven vody.

Available languages: Czech

Available design: Print design

from 8.60 USD more info
TNV 750747 (1.9.1995)

TNV 750747 (01/09/1995)

Ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací.

Available languages: Czech

Available design: Print design

from 7.40 USD more info
TNV 750910 (1.1.2004)

TNV 750910 (01/01/2004)

Dovolené průsaky uzávěrů vodních děl.

Available languages: Czech

Available design: Print design

from 4.60 USD more info
TNV 750951 (1.9.1995)

TNV 750951 (01/09/1995)

Označování potrubí podle protékající látky ve vodohospodářských provozech.

Available languages: Czech

Available design: Print design

from 2.90 USD more info
TNV 752005 (1.2.2004)

TNV 752005 (01/02/2004)

Pozorování a měření konstrukcí vodních děl.

Available languages: Czech

Available design: Print design

from 9.10 USD more info
TNV 752010 (1.1.2005)

TNV 752010 (01/01/2005)

Klimatické údaje prostorů vodních děl.

Available languages: Czech

Available design: Print design

from 4.60 USD more info
Loading