Active standard | Published: 01/01/1996

ČSN 420466

Preparation of metallographic specimens from copper, aluminium, their alloys and copper and aluminium-matrix composites

Available languages: Czech

Available design: Print design

from 9.40 USD show on eshop

Detail information

Designation: ČSN 420466

Publication date: 01/01/1996

Pages: 16

Country: Czech technical standard

Where to buy?

You can buy at www.mystandards.biz

Anotation

Tato evropská norma předepisuje metodu zkoušek trubek tahem prstence, která se používá k odhalení povrchových a vnitřních vad působením deformace až do lomu zkušebního tělesa. Zkouška může být rovněž použita k posouzení schopnosti trubek plasticky se deformovat. Zkouška tahem prstence se používá pro trubky s vnějším průměrem větším než 150 mm a s tloušťkou stěny ne větší než 40 mm. Vnitřní průměr musí být větší než 100 mm
Loading