ČSN 420672-8 img
Active standard | Published: 01/09/1993

ČSN 420672-8

Aluminium alloys. Determination of zirconium by the flame atomic absorption spectrometric method

Available languages: Czech

Available design: Print design

from 2.40 USD show on eshop

Detail information

Designation: ČSN 420672-8

Publication date: 01/09/1993

Pages: 4

Country: Czech technical standard

Where to buy?

You can buy at www.mystandards.biz

Anotation

Tato norma určuje fotometrickou metodu s N-benzoyl-N-fenylhydroxylaminem pro stanovení obsahu vanadu v hliníku. Tato metoda je použitelná pro stanovení obsahu vanadu od 0,001 % do 0,01 %. Použitím menší alikvotní části roztoku vzorku lze stanovit i vyšší obsahy vanadu. Při provádění rozboru se musí dodržovat všeobecné požadavky stanovené v ČSN 42 0602
Loading