Active standard | Published: 01/08/2018

ČSN EN ISO 4545-1

Metallic materials - Knoop hardness test - Part 1: Test method

Available languages: Czech

Available design: Print design

from 14.10 USD show on eshop

Detail information

Designation: ČSN EN ISO 4545-1

Publication date: 01/08/2018

Pages: 28

Country: Czech technical standard

Where to buy?

You can buy at www.mystandards.biz

Anotation

Norma popisuje metodu zkoušení tvrdosti kovových materiálů podle Knoopa pro zkušební zatížení od 0,009 807 N do 19,613 N. Podrobně popisuje zkušební princip a vlastní postup zkoušení, kdy diamantové vnikací těleso ve tvaru jehlanu o kosočtvercové základně s vrcholovými úhly mezi protilehlými stranami alfa a beta rovnými 172,5° a 130° se zatlačuje do povrchu zkušebního tělesa a následně se měří dlouhá úhlopříčka vtisku, která v povrchu zůstane zachována po odlehčení zkušebního zatížení. Tvrdost podle Knoopa je úměrná podílu zatěžující síly k průmětu plochy vtisku. Norma uvádí všechny podrobnosti nutného přístrojového vybavení k provádění zkoušky, požadavky na přípravu zkušebních těles a všechny podstatné informace, které musí být uvedeny ve zkušebním protokolu. Zkouška patří mezi základní v metodách oceňování tvrdosti ocelových plechů a pásů
Loading