TPP 60901 img
Active standard | Published: 01/07/2002

TPP 60901

Regulátory tlaku zemného plynu na vstupný tlak do 0,5 MPa.

Available languages: Slovak

Available design: Print design

from 12.60 USD show on eshop

Detail information

Designation: TPP 60901

Publication date: 01/07/2002

Pages: 0

Country: Slovak technical standard

Where to buy?

You can buy at www.mystandards.biz

Anotation

TPP 609 01 upravuje základné požiadavky pre montáž (pripájanie), umiestňovanie, skúšanie počas prevádzky a údržbu regulátorov a regulačných súprav tlaku plynu s najvyšším vstupným tlakom do 0,5 MPa a maximálnym prietokom do 200 m3 . h-1 určených na pripojenie odberných plynových zariadení do verejného a na zabudovanie do domového a priemyselného rozvodu plynu používaných k regulácii tlaku plynu okrem umiestňovaniaregulátorov pod úrovňou terénu. Pre regulátory s prietokom nad 200 m3 . h-1 , platí TPP 605 02. Pri projektovaní, výrobe a skúšaní regulátorov sa odporúča postupovať podľa STN 38 6443 a STN EN 334.
Loading