TPP 70102 img
Active standard | Published: 01/02/2003

TPP 70102

Plynovody zo sklolaminátu.

Available languages: Slovak

Available design: Print design

from 14.20 USD show on eshop

Detail information

Designation: TPP 70102

Publication date: 01/02/2003

Pages: 0

Country: Slovak technical standard

Where to buy?

You can buy at www.mystandards.biz

Anotation

TPP 701 02 určuje technické požiadavky a zásady na projektovanie, výstavbu, skúšanie, opravy a uvedenie do prevádzky vysokotlakových plynovodov zo sklolaminátu, s pracovným tlakom od 0,4 MPa do 10 MPa, s nominálnym priemerom do DN 500.
Loading