DIN VDE 0100-420:2019-10 img
Aktívna norma | Vydaná: 01.10.2019

DIN VDE 0100-420:2019-10

VDE 0100-420. Low voltage electrical installations - Part 4-42: Protection for safety - Protection against thermal effects ; German implementation HD 60364-4-42:2011 + A1:2015.
(VDE 0100-420. Errichten von Niederspannungsanlagen - Teil 4-42: Schutzmaßnahmen - Schutz gegen thermische Auswirkungen ; Deutsche Übernahme HD 60364-4-42:2011 + A1:2015.)

Dostupné jazyky: Nemecky

Dostupné prevedenie: Tlačené

od 95.70 EUR zobraziť na eshopu

Podrobné informácie

Označenie: DIN VDE 0100-420:2019-10

Dátum vydania: 01.10.2019

Stránok: 43

Krajina: Nemecká technická norma

Kde kúpiť?

Môžete zakúpiť na eshop.normservis.sk

Anotácia

VDE 0100-420. Errichten von Niederspannungsanlagen - Teil 4-42: Schutzmaßnahmen - Schutz gegen thermische Auswirkungen ; Deutsche Übernahme HD 60364-4-42:2011 + A1:2015.
Loading