DIN VDE 0100-442:2013-06 img
Aktívna norma | Vydaná: 01.06.2013

DIN VDE 0100-442:2013-06

VDE 0100-442. Low-voltage electrical installations - Part 4-442: Protection for safety - Protection of low-voltage installations against temporary overvoltages due to earth faults in the high-voltage system and due to faults in the low voltage system ; German implementation HD 60364-4-442:2012.
(VDE 0100-442. Errichten von Niederspannungsanlagen - Teil 4-442: Schutzmaßnahmen - Schutz von Niederspannungsanlagen bei vorübergehenden Überspannungen infolge von Erdschlüssen im Hochspannungsnetz und bei Fehlern im Niederspannungsnetz ; Deutsche Übernahme HD 60364-4-442:2012.)

Dostupné jazyky: Nemecky

Dostupné prevedenie: Tlačené

od 59.80 EUR zobraziť na eshopu

Podrobné informácie

Označenie: DIN VDE 0100-442:2013-06

Dátum vydania: 01.06.2013

Stránok: 23

Krajina: Nemecká technická norma

Kde kúpiť?

Môžete zakúpiť na eshop.normservis.sk

Anotácia

VDE 0100-442. Errichten von Niederspannungsanlagen - Teil 4-442: Schutzmaßnahmen - Schutz von Niederspannungsanlagen bei vorübergehenden Überspannungen infolge von Erdschlüssen im Hochspannungsnetz und bei Fehlern im Niederspannungsnetz ; Deutsche Übernahme HD 60364-4-442:2012.
Loading