E DIN EN ISO 11203/A1:2009-05 img
Neplatné | Vydaná: 01.05.2009

E DIN EN ISO 11203/A1:2009-05 Neplatné

Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions from the sound power level.
(Akustik - Geräuschabstrahlung von Maschinen und Geräten - Bestimmung von Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten aus dem Schallleistungspegel.)

Dostupné jazyky: Anglicky

Dostupné prevedenie: Elektronické PDF, Tlačené, CD-ROM

od 35.60 EUR zobraziť na eshopu

Podrobné informácie

Označenie: E DIN EN ISO 11203/A1:2009-05

Dátum vydania: 01.05.2009

Stránok: 7

Poznámka: Neplatné

Krajina: Nemecká technická norma

Kde kúpiť?

Môžete zakúpiť na eshop.normservis.sk

Anotácia

Akustik - Geräuschabstrahlung von Maschinen und Geräten - Bestimmung von Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten aus dem Schallleistungspegel.
Loading